Scannen naar WordPress sites

WP Toolkit geeft enkel de WordPress websites weer die via WP Toolkit gemaakt zijn. Heb jijzelf of een klant manueel een WordPress site geïnstalleerd, dan kan je via de knop 'Scan' in WP Toolkit zoeken naar WordPress sites die nog niet door WP Toolkit gekend zijn.

Wanneer Plesk het domein of de volledige server gescand heeft, worden de gevonden WordPress installaties getoond en zijn ze ook via WP Toolkit te beheren.

image.png


Revision #1
Created 5 December 2023 14:10:32 by Kris Lowet
Updated 5 December 2023 14:12:50 by Kris Lowet