Skip to main content

E-mail naar eigen domein via externe mailserver

Situatie

  1. Je gebruikt een externe mailserver, zoals bijvoorbeeld Google Workspace.
  2. Op je website heb je een contactformulier dat een e-mail stuurt naar info@jouw-domein.be

Probleem

De e-mail komt niet aan.

Oorzaak

De Plesk webserver verwerkt een e-mail voor domein jouw-domein.be wat voor hem gekend is al een intern domein. Daarom zal Plesk de e-mail intern willen afleveren en niet bij je externe mailserver.

Oplossing

Aangezien je een externe mailserver gebruikt, moet de mailserver op je Plesk webhosting uitgeschakeld worden. Navigeer in Plesk Naar 'Mail > Mail Settings' en kies voor 'Not configured' bij 'Mail service on this domain'.

In je contactformulier zal je gebruik moeten maken van een externe SMTP mailserver om je e-mail te verzenden. Hiervoor kan je waarschijnlijk je eigen externe mailserver gebruiken. Zie bijvoorbeeld deze uitleg van Google Workspace.

image.png